Bezig met laden, een moment svp..

Samen Zingen = Samenwerken

Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking binnen de amateurkoorwereld onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

In aanvang is Het Gooi als pilot-regio gekozen..

MISSIE
Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking binnen de amateurkoorwereld onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren. In aanvang is Het Gooi als pilot-regio gekozen.

Vanuit de missie van Stichting Amateurkoor wordt op 4 niveaus inhoud gegeven:

 1. Ontwikkeling van overlegstructuur:
  Op gang brengen van regionaal overleg tussen verenigingsbesturen onderling en tussen koordirigenten die in de betreffende regio werkzaam zijn.
   
 2. Publieksgerichte profilering:
  Het initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken (voorwaardelijk!) om gezamenlijk uitvoeringen voor nieuw publiek te werven Het Goois Korenfestival in Vestival Vocaal is daar een mooi voorbeeld van: voor én dor de koren zelf georganiseerd op vrijwilligersniveau.

 3. Verenigingsgerichte profilering:
  Initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken om nieuwe leden te werven en gezamenlijk kennis en ervaring op te doen met workshops en trainingen voor verenigingsbesturen. Daarnaast worden samenwerkingen met professionele (koor-) omgevingen gezocht bruggen te slaan tussen de amateur- en professionele wereld voor educatie en inspiratie. Voorbeelden hiervan zijn de Proeverij van Gooise Koren en de Gooise Korenweken, waarin wordt samengewerkt met onder meer het Goort Omroepkoor.

 4. Productie van grootschalige projecten vanuit regio-overschrijdende samenwerkingen:
  Vanuit de missie om draagvlak te vergroten en bestaansrecht te behouden voor amateurkoren worden nieuwe producties en evenementen ontwikkeld om koorzangers en koorverenigingen te inspireren en om een groot publiek kennis te laten nemen met koormuziek. Om dit te doen wordt gezocht naar innovatieve project- en werkvormen die aansluiten bij de zich veranderende  maatschappij, waaronder de veranderende tijdsbesteding van de Nederlandse consument en de financiëel economische structuur waarin koorverenigingen zich staande moeten houden. Stichting Amateurkoor richt zich initieel met GO! Opera op grootschalige eigentijdse producties voor een groot publiek. Door de producties in een landelijk kader te zetten wordt gewonnen aan logistieke en organisatorische efficiëntie, worden samenwerkingen tussen professionals en amateurs bevorderd en worden regio-overschreidende samenwerkingen tussen koren onderling gestimuleerd. GO! Opera is een voorbeeld waar in 2015 de eerste pilots in Het Gooi en Friesland georganiseerd worden.

SAMEN ZINGEN - SAMENWERKEN
Centraal bij de activiteiten die Stichting Amateurkoor is het samenwerkend en lerend vermogen van de deelnemende koorverenigingen, de koorzangers én alle medewerkers en vrijwilligers. Vanuit het uitgangspunt om opgedane kennis en ervaringen te willen delen, zoekt de stichting gerichte aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen om op die manier krachtige en eigentijdse evenementen te kunnen organiseren.


Word vriend op Facebook!

Nieuws

24 aug 2014 - 21:30 - Categorie: Amateurkoor
Opera Pasticcio 2015Tijdens het Vestival Vocaal 2015 brengt Stichting Amateurkoor de eerste grote uitbreiding van het Vestival: aansluitend op het Korenfestival op zaterdag wordt op zondag 2 ...

08 mei 2014 - 09:55 - Categorie: Amateurkoor
De lijst van Gooise Koren is aangepast en op www.amateurkoor.nl geplaatst. Heeft u aanvullingen of wijzigingen op deze lijst kunt u sturen naar info@amateurkoor.nl. Bij de volgende upda ...

08 mei 2014 - 09:50 - Categorie: Amateurkoor
Sing-In & Scratchgenerale Mis in D van Dvorak mét GROOT OMROEPKOOR in het nieuwe Tivoli Vredenburg!  Data: van 1 tot en met 19 september 2014Lokatie: Muziekcen ...

08 mei 2014 - 09:49 - Categorie: Amateurkoor
De Gooise Korenweken 2014 hebben dit jaar wederom in september plaats. De Proeverij van Gooise Koren heeft plaats op zondag 21 september. De daaropvolgende 2 weken houden alle deelnemende ko ...

02 apr 2012 - 00:02 - Categorie: Amateurkoor
Stichting Amateurkoor (SAK) en het Groot Omroepkoor (GOK) gaan samenwerken. Door de grote culturele en maatschappelijke verschuivingen zien beide organisaties het belang om draagvlak voor ko ...

16 jan 2012 - 11:17 - Categorie: Amateurkoor
Op zaterdag 28 januari heeft in Naarden-Vesting het eerste Overleg voor Gooise Koorbesturen plaats. Van 10.30 - 13.00 uur wordt onder leiding van Stichting Amateurkoor de discussie gevoerd o ...

28 nov 2011 - 22:32 - Categorie: Amateurkoor
Ik ben Marianne Looten, studente aan de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen aan de KULeuven. Ik doe samen met Liesbeth Lesire een masterproef rond de ouder wordende niet-pr ...

26 nov 2011 - 00:12 - Categorie: Amateurkoor
Op zaterdag 28 januari organiseert Stichting Amateurkoor het eerste Overleg voor Gooise Koorbesturen. Met dit overleg wil de stichting inventariseren wat er op regionaal niveau bij de koorve ...

25 nov 2011 - 23:59 - Categorie: Amateurkoor
Amateurkoor.nl heeft een nieuwe website, gesponsord door Studio Art Profound. De site is gebaseerd op het nieuwste webconcept SwipeSite®. Alle informatie is hierbij te vinden op 1 pagina ...

.

Regio Noord-Kennemerland

 


Binnenkort heeft in navolging op de pilot-regio's Het Gooi en Zuid-West Friesland het eerste Noord-Kennemer Dirigentenoverleg plaats. Tijdens de bijeenkomst kunnen vakgenoten uit de regio ervaringen met elkaar uitwisselen en worden brainstorms gehouden over mogelijkheden om de regionale koorcultuur te verbeteren.

De bedoeling van het overleg is om ook voor de regio Noord-Kennemerland initiatieven te ontwikkelen die tot een breder draagvlak voor en samenwerking van de amateurkoren in deze regio. Dirigenten van amateurkoren uit deze regio zijn daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit eerste overleg. Gestreefd wordt om het overleg in het najaar van 2015 te organiseren.

Het overleg is open voor alle dirigenten van amateurkoren uit Noord-kennemerland. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Regio Zuid-West Friesland

 


Binnenkort start Stichting Amateurkoor ook in de regio Zuid-West Friesland nieuwe projecten. We starten met:

 1. Overleg voor Friese koordirigenten (juni 2015)
 2. Overleg voor Friese verenigingsbesturen (maart 2015)
 3. GO! Opera - De Friese Faust (september 2015)
 4. Proeverij van Friese Koren (2016)

De bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen op regioniveau met elkaar uit te wisselen en te brainstormen over mogelijkheden hoe we door samenwerking de regionale koorcultuur kunnen verbeteren.

Vanuit het overleg willen we initiatieven ontwikkelen die tot een breder draagvlak voor en samenwerking van de amateurkoren in deze regio. Voor de beide bijeenkomsten zijn amateurkoren uit deze regio daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Regio 't Gooi


Stichting Amateurkoor zet het Gooise Amateurkoor in een jaarlijks evenement in de spotights. Het succes van De Proeverij van Gooise Koren en de samenwerking tussen twee zelfstandige Goois Korenfestivals hebben op initiatief van Roy Voogd, voorzitter Stichting Amateurkoor en dirigent van het Goois Vocaal Ensemble, geleid tot een structureel beleidsplan voor verbetering van het regionale draagvlak voor Gooise koren.

De basis van de Gooise pilot wordt gevormd door 2 tweejaarlijkse evenementen: een publieksgericht evenement en een evenement dat zich op de ontwikkeling en ledenwerving voor individuele Gooise koren richt. Ieder met een geheel eigen gezicht. Ze zorgen in deze frequentie voor een brede identiteit en veel afwisseling.

In de oneven jaren: Vestival Vocaal
In de oneven jaren richt Stichting Amateurkoor zich op een groot korenfestival in het hart van Het Gooi: het monumentale Naarden-Vesting. De organisatie van het Vestival Vocaal wordt gedaan door vrijwilligers afkomstig uit de gezmaenlijke Gooise koren. Op zaterdag 24 september 2011 presenteerden in dat kader ruim 30 Gooise koren zich op 10 podia binnen de monumentale muren van de Neerlands mooiste Vestingstad Naarden. Zo'n 90 vrijwilligers hebben aan deze dag meegewerkt. Initiatiefnemer van Vestival Vocaal is het Goois Vocaal Ensemble. Meer informatie: Vestival Vocaal

In de even jaren: De Gooise Korenweken
In de even jaren richt Stichting Amateurkoor haar pijlen op de koren zelf. Met de Gooise Korenweken wordt een gezamenlijke actie opgezet om leden te werven en de eigen (bestuurlijke) organisatie en profilering te verbeteren. Met de Gooise Korenweken wil Stichting Amateurkoor het belang van onderlinge samenwerking tussen regionale koren versterken om daarmee te bouwen aan meer draagvlak voor de nabije toekomst.

Goois dirigentenoverleg
Met vaste regelmaat komen Gooise koordirigenten -op persoonlijke titel- bij elkaar om ervaringen te delen en nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld samenwerkingen te bespreken. Het overleg heeft een informeel karakter en staat los van de verenigingen. Dat maakt de levendige brainstormdiscussies creatiever en opener van karakter. Gooise koordirigenten kunnen zich hier aanmelden.

Overleg van Gooise Koorbesturen
Op 28 janurai 2012 vindt het eerste centrale overleg plaats tussen Gooise Koorbesturen. Met dit initiatief wil Stichting Amateurkoor op jaarlijkse frequentie de discussie aangaan met, over en tussen de Gooise koren om inhoudelijk de projecten richting te kunnen geven. Gooise koren kunnen zich hier aanmelden om aan dit overleg deel te nemen.

Verbreden van de pilot naar andere regio's
Stichting Amateurkoor wil met de Gooise pilots projecten ontwikkelen die ook in andere regio's uitgezet kunnen worden. Koren die daarin het voortouw wllen nemen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de Stichting voor advies en ondersteuning.


Samen zingen = Samenwerken.
Dit simpele inzicht vormt de basis voor de activiteiten die Stichting Amateurkoor ontwikkelt. Gericht op amateurkoren die zich zich op lokaal en regionaal niveau beter willen kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking tussen amateurkoren onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Landelijk netwerk van koorverenigingen
Stichting Amateurkoor streeft naar een landelijk dekkend netwerk van koorverenigingen en vrienden van koormuziek, om zo uitwisselingen en samenwerkingen makkelijker te maken.

In aanvang is 't Gooi als pilotregio gekozen. Hier zijn we al 5 jaar actief, op onze website www.amateurkoor.nl lees je hier meer over. Succesvol zijn onze 2 tweejaarlijkse evenementen: de PROEVERIJ VAN GOOISE KOREN, helemaal gericht op het werven van nieuwe leden. En natuurlijk organiseren we ook een eigen korenfestival: het VESTIVAL VOCAAL in het prachtige Naarden-Vesting. Het vormen 2 mooie manieren waarmee we het draagvlak voor de amateur koren in het Gooi verstevigd hebben.

Onze kracht zit in het koppelen van het organisatietalent dat in de meeste koorverenigingen zelf aanwezig is. We kunnen daardoor met bijzonder weinig kosten prachtige evenementen organiseren die tevens door de gezamenlijke aanpak heel veel impact in de regio kan genereren.

Geïnteresseerd in ondersteuning door Stichting Amateurkoor in jouw eigen regio? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Stuur je vraag en/of voorstel naar info@amateurkoor.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

.

 

Overleg voor Gooise Koorbesturen

Onderwerp: "De toekomst van het Gooise Koor"

datum: zaterdag 28 januari 2012, 10.30 - 13.00 uur

deelnemers: 70 afgevaardigden uit 44 Gooise koren


Eerste stap tot meer samenwerking tussen Gooise koren gezet

Afgelopen zaterdag 28 januari vond in Naarden het eerste Gooise korenoverleg plaats op initiatief van Stichting Amateurkoor. De belangstelling was groot: Maar liefst 73 bestuursleden van 48 koren bezochten de bijeenkomst. In de twee en een half uur durende bijeenkomst wisselden de koren van gedachten over zaken die hen allen bezighouden. Een belangrijk onderwerp op de agenda van koorbesturen is ledenwerving zoals ook tijdens deze bespreking bleek.

Bij binnenkomst werden de deelnemers uitgenodigd om plaats te nemen in één van de twee grote kringen met stoelen. Nadat bestuursvoorzitter Roy Voogd iedereen welkom had geheten, nam Hans van Breugel, secretaris bij Stichting Amateurkoor, het stokje over. “We hebben geen agenda gemaakt voor deze ochtend, want die bepaalt u zelf” sprak Van Breugel de groep toe. Vervolgens nodigde hij iedereen uit om naar behoefte een onderwerp op een groot vel papier te schrijven. “Op deze manier bespreken we vandaag alleen maar zaken die u belangrijk vindt” aldus Van Breugel.

Diverse onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Ledenwerving, het tekort aan tenoren en bassen dat bij veel verenigingen speelt, het organiseren van gezamenlijke concerten, de wetgeving met betrekking tot het kopiëren van bladmuziek, en opleidingsmogelijkheden voor koorzangers. De onderwerpen werden in kleine groepen besproken en degene die het onderwerp aangedragen had, was automatisch de gespreksleider. Als men een discussie niet meer interessant vond, kon men naar een andere groep lopen om daar mee te discussiëren.

Stichting Amateurkoor wil de resultaten van deze ochtend gebruiken voor de invulling van de Gooise Korenweken. Tijdens de Gooise Korenweken, die in de laatste twee weken van september plaatsvinden, zullen de koren in het Gooi allerlei activiteiten organiseren die gericht zijn op het functioneren van de verenigingen zelf en op ledenwerving. De “Proeverij van Gooise Koren”, voor het eerst georganiseerd in oktober 2010, zal hier een onderdeel van vormen. De Proeverij biedt mensen de kans om op één dag korte repetities bij te wonen van diverse koren, allemaal op één locatie. Het effect van deze dag in 2010 was een verhoogd aantal nieuwe leden bij de koren in het Gooi.

Om 13.00 uur werden de discussies afgesloten door Van Breugel met de constatering dat er hard en enthousiast gewerkt was door de aanwezigen. Van Breugel: “Dit is een mooi begin voor verdere samenwerking tussen Gooise koren en een opmaat voor de Gooise Korenweken in september 2012.”

 


MINI ENQUETE  >  Doe mee en geef uw mening:

Is samenwerking met andere koren op regionaal niveau goed voor de profilering van je eigen koor?


Delenemende koren aan het eerste Goois Koren Overleg:

plaats koor
Blaricum Blaricums Gemengd Koor
Blaricum Goylants Kamerkoor
Bussum Bussumse Koorvereniging Pro Musica
Bussum Koor in 't Gooi
Bussum Nederlandse Haendelvereniging
Bussum Smart Tease
Bussum Toonkunst Bussum
Eemnes Gemengd Koor Pastorale
Eemnes Gemengd Koor voor 55plus OPUS55
Eemnes Kinderkoor de Kleine Willibrord
Eemnes Koorgroep Canto Nuovo
Eemnes Once Again
Eemnes Pop&Theaterkoor Expreso!
Eemnes Vocaal Ensemble Puur
Eemnes Vrouwenkoor Uniek Moment
Hilversum Chr. Mannenkoor Immanuel
Hilversum Compagno Illeso
Hilversum Esperanto
Hilversum Hilversums Gem. Koor
Hilversum Jongerenkoor Get Together
Hilversum La Muse s'Amuse
Hilversum Stem des Volks
Hilversum Toonkunstkoor Hilversum
Huizen Chr. Oratoriumver. Exelsior
Huizen Gospelkoor SWITCH
Huizen Kamerkoor Capricciata
Huizen Popkoor 'n Joy
Huizen R.K. Gem. Thomaskoor
Huizen Smartlappenkoor Vergeet je Verdriet
Huizen The Moclas Singers
Huizen Vamos
Huizen Vocaal Ensemble Cantare
Huizen Vocal Group Surprise
Laren Singers Vrouwen Kleinkoor
Laren The Ambrosians
Loosdrecht Christelijke Zangvereniging Cantemus
Naarden Goois Vocaal Ensemble
Naarden Gooise Operette 
Naarden Parochie Kerkkoor St. Vitus
Naarden Vestingkoor Naarden
Naarden Women Only
Weesp Firma Vocaal
Weesp Vrouwenkoor Cantiamo
Weesp Weesper Gemengd Koor


01 02 03 04 05 06 07 08 08 09 10 11 12

Lijst van Gooise koren

 

 

Plaats koor website
Ankeveen All Directions www.facebook.com/alldirections
Blaricum Blaerders www.deblaerders.nl
Blaricum Blaricums Gemengd Koor www.bgk-koor.nl
Blaricum Goylants Kamerkoor www.goylantskamerkoor.nl
Bussum Common Commotion www.commoncommotion.com
Bussum Dazz'ling Diva's www.dazzling-divas.nl
Bussum Kamerkoor Capricciata www.kamerkoorcapricciata.nl
Bussum Koor in 't Gooi home.hccnet.nl/a.r.kramer
Bussum Nederlandse Haendelvereniging www.haendelvereniging.nl
Bussum Pro Musica Bussum www.promusica.nl
Bussum Shantykoor Het Ruime Sop www.hetruimesop.nl
Bussum Smart Tease www.smarttease.nl
Bussum Spiegelkoor  
Bussum Toonkunst Bussum www.toonkunstbussum.nl
Bussum Venerdi Mattina venerdi-mattina.vpweb.nl
Bussum Vocaal Ensemble Voices www.voicesbussum.nl
Eemnes Gemengd Koor Pastorale www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Gemengd Koor voor 55plus OPUS55 www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Kinderkoor de Kleine Willibrord www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Koorgroep Canto Nuovo www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Once Again www.facebook.com/pages/Vrouwenkoor-Once-Again
Eemnes Pop&Theaterkoor Expreso! www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Popkoor Dijksound www.dijksound.nl
Eemnes Vocaal Ensemble Puur www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Vrouwenkoor Uniek Moment www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Hilversum Cantamos  
Hilversum Chr. gem. Koor Cantate Deo www.cantatedeo.nl
Hilversum Chr. Koor Edoza www.grotekerkhilversum.nl/edoza
Hilversum Chr. Koorvereniging Deo Juvante www.deojuvante.nl
Hilversum Chr. Mannenkoor Immanuel www.chr-mannenkoor-immanuel-hilversum.nl
Hilversum Chr. Oratorium Vereniging Hilversum www.covhilversum.nl
Hilversum Compagno Illeso www.compagno-illeso.nl
Hilversum Concertkoor NSF www.concertkoornsf.nl
Hilversum Emmaus Angels www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus Gemengd Koor www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus Golden Voices www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus Gregoriaans Koor www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus koor voor Rouw en Trouw www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Goois Gemengd Ouderenkoor www.gooisouderenkoor.nl
Hilversum Gospelgroep Vision www.gospelchoir.nl
Hilversum Gospelkoor Dabar Yah www.dabaryah.nl
Hilversum Hilversums Gem. Koor www.hilversumsgemengdkoor.nl
Hilversum Interkerkelijk Koor Hilversum www.ikkhilversum.nl
Hilversum Jeugdkoor The Teenys www.jeugdkoortheteenys.nl
Hilversum Jongerenkoor Get Together  
Hilversum Kamerkoor Akkoord www.akkoordhilversum.nl
Hilversum Kamerkoor Compagno Illeso www.compagno-illeso.nl
Hilversum Kamerkoor Pur Sang www.pursangkamerkoor.nl
Hilversum Kamerkoor Quintessence www.kamerkoorkwintessens.nl
Hilversum Kamerkoor Revoce www.revoce.nl
Hilversum La Muse s'Amuse www.lamusesamuse.nl
Hilversum Ouderenkoor Schapenkamp  
Hilversum Schola Cantotum Hilversum  
Hilversum Stem des Volks  
Hilversum Toonkunstkoor Hilversum www.toonkunsthilversum.nl
Hilversum Vituskoor Hilversum  
Hilversum Vocalgroup Esperanto www.vocalgroupesperanto.nl
Hilversum Willibrord Koor www.willibrordkoor.nl
Hilversum Zangkoor Immanuel Hilversum www.chr-mannenkoor-immanuel-hilversum.nl
Hilversum Zangvereniging De Stem des Volks  
Huizen Chr. Gem. Koor Revival www.revivalhuizen.nl
Huizen Chr. Mannenkoor Laudate  
Huizen Chr. Oratoriumver. Exelsior www.covexcelsior.nl
Huizen Chr. Senioren Koor 'Lofstem'  
Huizen Colore Vocale www.colorevocale.blogspot.nl
Huizen Gospelkoor 40+ Good News www.gospelkoorgoodnews.nl
Huizen Gospelkoor SWITCH www.gospelkoorswitch.nl
Huizen Huizens Vrouwenkoor www.huizenzingt.nl
Huizen Huizer Senioren Koor  
Huizen Interkerkelijk Koor Gooylandt  
Huizen kamerkoor Vocaliber  
Huizen Kinder- en Jeugdkoor Jong Holland www.jonghollandhuizen.nl
Huizen Kinderkoor Piccolo www.protestantsegemeenteblaricum.nl
Huizen Mannenkoor Huizen www.mkhuizen.nl
Huizen Popkoor 'n Joy www.popkoorhuizen.nl
Huizen R.K. Gem. Thomaskoor  
Huizen R.K. Kinderkoor De Huizermaatjes  
Huizen Smartlappenkoor Vergeet je Verdriet www.vergeetjeverdriet.nl
Huizen The Moclas Singers www.moclas-singers.nl
Huizen Vamos www.vamosweb.nl
Huizen Vocaal Ensemble Cantare www.vocaalensemblecantare.nl
Huizen Vocal Group Surprise www.vocalgroupsurprise.nl
Laren Bijna Weekend koor www.zingeninlaren.nl
Laren Koorvereniging Vocal Society www.vocalsociety.nl
Laren Octimbre  
Laren Shantykoor Zoute Zee  
Laren Singers Vrouwen Kleinkoor www.svkk.nl
Laren The Ambrosians www.theambrosians.nl
Loosdrecht Christelijke Zangvereniging Cantemus www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Loosdrecht Snowe Koor Loosdrecht www.snowe.nl
Loosdrecht Spiritual Thing Loosdrecht www.spiritualthing.nl
Muiden Meiden van de Kade www.demeidenvandekade.nl
Muiderberg Noot voor Noot nootvoornoot.net
Naarden Bachkoor Holland www.bachkoorholland.nl
Naarden Bella Voce Chr. Oratorium Ver.  
Naarden Bellefleur www.wocbellefleur.nl
Naarden Cantorij van de Protestante Gemeente www.pkn-naarden.nl/cantorij
Naarden Comeniuskoor www.wocbellefleur.nl
Naarden Deja Vu www.dejavu-naarden.nl
Naarden Goois Vocaal Ensemble www.gooisvocaal.nl
Naarden Gooise Operette  www.gooiseoperette.com
Naarden Parochie Kerkkoor St. Vitus  
Naarden R.K. Kerkkoor Cecilia  
Naarden R.K. Vituskoor Naarden  
Naarden Schakelkoor Nostalgie  
Naarden Vestingkoor Naarden www.vestingkoornaarden.nl
Naarden Women Only www.wocbellefleur.nl
Naarden Zangvereniging Chr. Gereformeerde Kerk  
Weesp Camerata Fectionata www.cameratafectionata.nl
Weesp Firma Vocaal www.firmavocaal.nl
Weesp The City Singers www.thecitysingers.nl
Weesp Weesper Gemengd Koor www.weesper-gemengd-koor.nl
Wijdemeren Gemengd Koor Wijdemeren www.facebook.com/pages/Gemengd-Koor-Wijdemeren
Wijdemeren t KOOR! www.tkoor.nl

.

.