Bezig met laden, een moment svp..

Samen Zingen = Samenwerken

Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking tussen amateurkoren onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

In aanvang is 't Gooi als pilotregio gekozen.

KLIK HIER VOOR DE FOTOREPORTAGE VAN DE PROEVERIJ VAN GOOISE KOREN:

  
 
Proeverij van Gooise Koren     Gooise Korenweken 2012


Dit is een innovatieve swipe-site: alle info op 1 pagina!
Kies uw navigatie:
veeg & tik of scroll & klik door deze website:

.

Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking tussen amateurkoren onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren. In aanvang is Het Gooi daarbij als pilot-regio gekozen.

Tijdens het Goois Korenfestival 2009 werden de dirigenten van de deelnemende koren uitgenodigd voor een Goois Dirigentenontbijt om te brainstormen over de toekomst van het (Gooise) Amateurkoor. Inmiddels heeft dit geleid tot een vast kwartaaloverleg dat moet leiden tot nieuwe initiatieven om de Gooise amateurkoren nieuwe impulsen te geven. Uit dit eerste overleg zijn onder meer de Inventarisatie van Gooise Koren op deze website, de Proeverij van Gooise Koren in 2010 en de Gooise Korenweken.

De Gooise activiteiten vormen een opmaat tot initiatieven die later in andere regio's ontwikkeld worden. De website vormt daarbij een belangrijk middel. Zo wordt in de regio Noord-Kennemerland wordt begin 2012 het eerste Kennemer Dirigentenoverleg georganiseerd. Dirigenten van amateurkoren uit deze regio worden uitgenodigd om ervaringen te delen en ideeën tot samenwerking te bespreken.

De activiteiten van amateurkoren.nl zijn er vooral op gericht om koren op lokaal en regionaal niveau ondersteuning te bieden en samenwerkingen te stimuleren.

Nieuws

24 aug 2014 - 21:30 - Categorie: Amateurkoor
Opera Pasticcio 2015Tijdens het Vestival Vocaal 2015 brengt Stichting Amateurkoor de eerste grote uitbreiding van het Vestival: aansluitend op het Korenfestival op zaterdag wordt op zondag 2 ...

08 mei 2014 - 09:55 - Categorie: Amateurkoor
De lijst van Gooise Koren is aangepast en op www.amateurkoor.nl geplaatst. Heeft u aanvullingen of wijzigingen op deze lijst kunt u sturen naar info@amateurkoor.nl. Bij de volgende upda ...

08 mei 2014 - 09:50 - Categorie: Amateurkoor
Sing-In & Scratchgenerale Mis in D van Dvorak mét GROOT OMROEPKOOR in het nieuwe Tivoli Vredenburg!  Data: van 1 tot en met 19 september 2014Lokatie: Muziekcen ...

08 mei 2014 - 09:49 - Categorie: Amateurkoor
De Gooise Korenweken 2014 hebben dit jaar wederom in september plaats. De Proeverij van Gooise Koren heeft plaats op zondag 21 september. De daaropvolgende 2 weken houden alle deelnemende ko ...

02 apr 2012 - 00:02 - Categorie: Amateurkoor
Stichting Amateurkoor (SAK) en het Groot Omroepkoor (GOK) gaan samenwerken. Door de grote culturele en maatschappelijke verschuivingen zien beide organisaties het belang om draagvlak voor ko ...

16 jan 2012 - 11:17 - Categorie: Amateurkoor
Op zaterdag 28 januari heeft in Naarden-Vesting het eerste Overleg voor Gooise Koorbesturen plaats. Van 10.30 - 13.00 uur wordt onder leiding van Stichting Amateurkoor de discussie gevoerd o ...

28 nov 2011 - 22:32 - Categorie: Amateurkoor
Ik ben Marianne Looten, studente aan de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen aan de KULeuven. Ik doe samen met Liesbeth Lesire een masterproef rond de ouder wordende niet-pr ...

26 nov 2011 - 00:12 - Categorie: Amateurkoor
Op zaterdag 28 januari organiseert Stichting Amateurkoor het eerste Overleg voor Gooise Koorbesturen. Met dit overleg wil de stichting inventariseren wat er op regionaal niveau bij de koorve ...

25 nov 2011 - 23:59 - Categorie: Amateurkoor
Amateurkoor.nl heeft een nieuwe website, gesponsord door Studio Art Profound. De site is gebaseerd op het nieuwste webconcept SwipeSite®. Alle informatie is hierbij te vinden op 1 pagina ...

Word vriend op Facebook!

Afsluiting Wereldomroep

Stichting Amateurkoor zigt in Slotstuk van Wereldomroep en sluit met een groots muzikaal spektakelstuk 65 jaar radiohistorie af.

In samenwerking met IDTV verzorgt Stichting Amateurkoor het meeslepende Slotkoor o.l.v. Roy Voogd bij de Epic Spectacle bij de afsluiting van de Wereldomroep. De aller- allerlaatste 10 minuten wordt een documentaire getoond met 65 jaar geschiedenis in vogelvlucht en wordt afgeteld van 10 naar 0.

Joost van den Broek heeft speciaal voor deze gelegenheid muziek geschreven die de historische waarde bekrachtigd. Het Spektakel vormt de apotheose van een marathonuizending die op 10 mei om 22.00 uur is begonnen en op 11 mei om exact 22.00 uur eindigt. Dan is er radiostilt. Letterlijk.

Bekijk de laatste 10 minuten van De Wereldomroep

 

.

Regio Noord-Kennemerland


Binnenkort heeft -in navolging op de pilot-regio Het Gooi- het eerste Noord-Kennemer Dirigentenoverleg plaats. Tijdens de bijeenkomst kunnen vakgenoten uit de regio ervaringen met elkaar uitwisselen en worden brainstorms gehouden over mogelijkheden om de regionale koorcultuur te verbeteren.

De bedoeling van het overleg is om ook voor de regio Noord-Kennemerland initiatieven te ontwikkelen die tot een breder draagvlak voor en samenwerking van de amateurkoren in deze regio. Dirigenten van amateurkoren uit deze regio zijn daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit eerste overleg. Gestreefd wordt om het overleg op een nog te bepalen datum in mei of juni te plannen.

Het dirigentenoverleg is tijdens de voorbereidingen van het Goois Korenfestival 2009 ontstaan op initiatief van Roy Voogd, dirigent van het Goois Vocaal Ensemble en het Kranenburgh Vocaal Ensemble.

Het overleg is open voor alle dirigenten van amateurkoren uit Noord-kennemerland. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Regio 't Gooi


Stichting Amateurkoor zet het Gooise Amateurkoor in een jaarlijks evenement in de spotights. Het succes van De Proeverij van Gooise Koren en de samenwerking tussen twee zelfstandige Goois Korenfestivals hebben op initiatief van Roy Voogd, voorzitter Stichting Amateurkoor en dirigent van het Goois Vocaal Ensemble, geleid tot een structureel beleidsplan voor verbetering van het regionale draagvlak voor Gooise koren.

De basis van de Gooise pilot wordt gevormd door 2 tweejaarlijkse evenementen: een publieksgericht evenement en een evenement dat zich op de ontwikkeling en ledenwerving voor individuele Gooise koren richt. Ieder met een geheel eigen gezicht. Ze zorgen in deze frequentie voor een brede identiteit en veel afwisseling.

In de oneven jaren: Vestival Vocaal
In de oneven jaren richt Stichting Amateurkoor zich op een groot korenfestival in het hart van Het Gooi: het monumentale Naarden-Vesting. De organisatie van het Vestival Vocaal wordt gedaan door vrijwilligers afkomstig uit de gezmaenlijke Gooise koren. Op zaterdag 24 september 2011 presenteerden in dat kader ruim 30 Gooise koren zich op 10 podia binnen de monumentale muren van de Neerlands mooiste Vestingstad Naarden. Zo'n 90 vrijwilligers hebben aan deze dag meegewerkt. Initiatiefnemer van Vestival Vocaal is het Goois Vocaal Ensemble. Meer informatie: Vestival Vocaal

In de even jaren: De Gooise Korenweken
In de even jaren richt Stichting Amateurkoor haar pijlen op de koren zelf. Met de Gooise Korenweken wordt een gezamenlijke actie opgezet om leden te werven en de eigen (bestuurlijke) organisatie en profilering te verbeteren. Met de Gooise Korenweken wil Stichting Amateurkoor het belang van onderlinge samenwerking tussen regionale koren versterken om daarmee te bouwen aan meer draagvlak voor de nabije toekomst.

Goois dirigentenoverleg
Met vaste regelmaat komen Gooise koordirigenten -op persoonlijke titel- bij elkaar om ervaringen te delen en nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld samenwerkingen te bespreken. Het overleg heeft een informeel karakter en staat los van de verenigingen. Dat maakt de levendige brainstormdiscussies creatiever en opener van karakter. Gooise koordirigenten kunnen zich hier aanmelden.

Overleg van Gooise Koorbesturen
Op 28 janurai 2012 vindt het eerste centrale overleg plaats tussen Gooise Koorbesturen. Met dit initiatief wil Stichting Amateurkoor op jaarlijkse frequentie de discussie aangaan met, over en tussen de Gooise koren om inhoudelijk de projecten richting te kunnen geven. Gooise koren kunnen zich hier aanmelden om aan dit overleg deel te nemen.

Verbreden van de pilot naar andere regio's
Stichting Amateurkoor wil met de Gooise pilots projecten ontwikkelen die ook in andere regio's uitgezet kunnen worden. Koren die daarin het voortouw wllen nemen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de Stichting voor advies en ondersteuning.

.

 

Overleg voor Gooise Koorbesturen

Onderwerp: "De toekomst van het Gooise Koor"

datum: zaterdag 28 januari 2012, 10.30 - 13.00 uur

deelnemers: 70 afgevaardigden uit 44 Gooise koren


Eerste stap tot meer samenwerking tussen Gooise koren gezet

Afgelopen zaterdag 28 januari vond in Naarden het eerste Gooise korenoverleg plaats op initiatief van Stichting Amateurkoor. De belangstelling was groot: Maar liefst 73 bestuursleden van 48 koren bezochten de bijeenkomst. In de twee en een half uur durende bijeenkomst wisselden de koren van gedachten over zaken die hen allen bezighouden. Een belangrijk onderwerp op de agenda van koorbesturen is ledenwerving zoals ook tijdens deze bespreking bleek.

Bij binnenkomst werden de deelnemers uitgenodigd om plaats te nemen in één van de twee grote kringen met stoelen. Nadat bestuursvoorzitter Roy Voogd iedereen welkom had geheten, nam Hans van Breugel, secretaris bij Stichting Amateurkoor, het stokje over. “We hebben geen agenda gemaakt voor deze ochtend, want die bepaalt u zelf” sprak Van Breugel de groep toe. Vervolgens nodigde hij iedereen uit om naar behoefte een onderwerp op een groot vel papier te schrijven. “Op deze manier bespreken we vandaag alleen maar zaken die u belangrijk vindt” aldus Van Breugel.

Diverse onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Ledenwerving, het tekort aan tenoren en bassen dat bij veel verenigingen speelt, het organiseren van gezamenlijke concerten, de wetgeving met betrekking tot het kopiëren van bladmuziek, en opleidingsmogelijkheden voor koorzangers. De onderwerpen werden in kleine groepen besproken en degene die het onderwerp aangedragen had, was automatisch de gespreksleider. Als men een discussie niet meer interessant vond, kon men naar een andere groep lopen om daar mee te discussiëren.

Stichting Amateurkoor wil de resultaten van deze ochtend gebruiken voor de invulling van de Gooise Korenweken. Tijdens de Gooise Korenweken, die in de laatste twee weken van september plaatsvinden, zullen de koren in het Gooi allerlei activiteiten organiseren die gericht zijn op het functioneren van de verenigingen zelf en op ledenwerving. De “Proeverij van Gooise Koren”, voor het eerst georganiseerd in oktober 2010, zal hier een onderdeel van vormen. De Proeverij biedt mensen de kans om op één dag korte repetities bij te wonen van diverse koren, allemaal op één locatie. Het effect van deze dag in 2010 was een verhoogd aantal nieuwe leden bij de koren in het Gooi.

Om 13.00 uur werden de discussies afgesloten door Van Breugel met de constatering dat er hard en enthousiast gewerkt was door de aanwezigen. Van Breugel: “Dit is een mooi begin voor verdere samenwerking tussen Gooise koren en een opmaat voor de Gooise Korenweken in september 2012.”

 


MINI ENQUETE  >  Doe mee en geef uw mening:

Is samenwerking met andere koren op regionaal niveau goed voor de profilering van je eigen koor?


Delenemende koren aan het eerste Goois Koren Overleg:

plaats koor
Blaricum Blaricums Gemengd Koor
Blaricum Goylants Kamerkoor
Bussum Bussumse Koorvereniging Pro Musica
Bussum Koor in 't Gooi
Bussum Nederlandse Haendelvereniging
Bussum Smart Tease
Bussum Toonkunst Bussum
Eemnes Gemengd Koor Pastorale
Eemnes Gemengd Koor voor 55plus OPUS55
Eemnes Kinderkoor de Kleine Willibrord
Eemnes Koorgroep Canto Nuovo
Eemnes Once Again
Eemnes Pop&Theaterkoor Expreso!
Eemnes Vocaal Ensemble Puur
Eemnes Vrouwenkoor Uniek Moment
Hilversum Chr. Mannenkoor Immanuel
Hilversum Compagno Illeso
Hilversum Esperanto
Hilversum Hilversums Gem. Koor
Hilversum Jongerenkoor Get Together
Hilversum La Muse s'Amuse
Hilversum Stem des Volks
Hilversum Toonkunstkoor Hilversum
Huizen Chr. Oratoriumver. Exelsior
Huizen Gospelkoor SWITCH
Huizen Kamerkoor Capricciata
Huizen Popkoor 'n Joy
Huizen R.K. Gem. Thomaskoor
Huizen Smartlappenkoor Vergeet je Verdriet
Huizen The Moclas Singers
Huizen Vamos
Huizen Vocaal Ensemble Cantare
Huizen Vocal Group Surprise
Laren Singers Vrouwen Kleinkoor
Laren The Ambrosians
Loosdrecht Christelijke Zangvereniging Cantemus
Naarden Goois Vocaal Ensemble
Naarden Gooise Operette 
Naarden Parochie Kerkkoor St. Vitus
Naarden Vestingkoor Naarden
Naarden Women Only
Weesp Firma Vocaal
Weesp Vrouwenkoor Cantiamo
Weesp Weesper Gemengd Koor


01 02 03 04 05 06 07 08 08 09 10 11 12

Lijst van Gooise koren

 

 

Plaats koor website
Ankeveen All Directions www.facebook.com/alldirections
Blaricum Blaerders www.deblaerders.nl
Blaricum Blaricums Gemengd Koor www.bgk-koor.nl
Blaricum Goylants Kamerkoor www.goylantskamerkoor.nl
Bussum Common Commotion www.commoncommotion.com
Bussum Dazz'ling Diva's www.dazzling-divas.nl
Bussum Kamerkoor Capricciata www.kamerkoorcapricciata.nl
Bussum Koor in 't Gooi home.hccnet.nl/a.r.kramer
Bussum Nederlandse Haendelvereniging www.haendelvereniging.nl
Bussum Pro Musica Bussum www.promusica.nl
Bussum Shantykoor Het Ruime Sop www.hetruimesop.nl
Bussum Smart Tease www.smarttease.nl
Bussum Spiegelkoor  
Bussum Toonkunst Bussum www.toonkunstbussum.nl
Bussum Venerdi Mattina venerdi-mattina.vpweb.nl
Bussum Vocaal Ensemble Voices www.voicesbussum.nl
Eemnes Gemengd Koor Pastorale www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Gemengd Koor voor 55plus OPUS55 www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Kinderkoor de Kleine Willibrord www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Koorgroep Canto Nuovo www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Once Again www.facebook.com/pages/Vrouwenkoor-Once-Again
Eemnes Pop&Theaterkoor Expreso! www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Popkoor Dijksound www.dijksound.nl
Eemnes Vocaal Ensemble Puur www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Eemnes Vrouwenkoor Uniek Moment www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Hilversum Cantamos  
Hilversum Chr. gem. Koor Cantate Deo www.cantatedeo.nl
Hilversum Chr. Koor Edoza www.grotekerkhilversum.nl/edoza
Hilversum Chr. Koorvereniging Deo Juvante www.deojuvante.nl
Hilversum Chr. Mannenkoor Immanuel www.chr-mannenkoor-immanuel-hilversum.nl
Hilversum Chr. Oratorium Vereniging Hilversum www.covhilversum.nl
Hilversum Compagno Illeso www.compagno-illeso.nl
Hilversum Concertkoor NSF www.concertkoornsf.nl
Hilversum Emmaus Angels www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus Gemengd Koor www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus Golden Voices www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus Gregoriaans Koor www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Emmaus koor voor Rouw en Trouw www.emmaus-hilversum.nl/koren
Hilversum Goois Gemengd Ouderenkoor www.gooisouderenkoor.nl
Hilversum Gospelgroep Vision www.gospelchoir.nl
Hilversum Gospelkoor Dabar Yah www.dabaryah.nl
Hilversum Hilversums Gem. Koor www.hilversumsgemengdkoor.nl
Hilversum Interkerkelijk Koor Hilversum www.ikkhilversum.nl
Hilversum Jeugdkoor The Teenys www.jeugdkoortheteenys.nl
Hilversum Jongerenkoor Get Together  
Hilversum Kamerkoor Akkoord www.akkoordhilversum.nl
Hilversum Kamerkoor Compagno Illeso www.compagno-illeso.nl
Hilversum Kamerkoor Pur Sang www.pursangkamerkoor.nl
Hilversum Kamerkoor Quintessence www.kamerkoorkwintessens.nl
Hilversum Kamerkoor Revoce www.revoce.nl
Hilversum La Muse s'Amuse www.lamusesamuse.nl
Hilversum Ouderenkoor Schapenkamp  
Hilversum Schola Cantotum Hilversum  
Hilversum Stem des Volks  
Hilversum Toonkunstkoor Hilversum www.toonkunsthilversum.nl
Hilversum Vituskoor Hilversum  
Hilversum Vocalgroup Esperanto www.vocalgroupesperanto.nl
Hilversum Willibrord Koor www.willibrordkoor.nl
Hilversum Zangkoor Immanuel Hilversum www.chr-mannenkoor-immanuel-hilversum.nl
Hilversum Zangvereniging De Stem des Volks  
Huizen Chr. Gem. Koor Revival www.revivalhuizen.nl
Huizen Chr. Mannenkoor Laudate  
Huizen Chr. Oratoriumver. Exelsior www.covexcelsior.nl
Huizen Chr. Senioren Koor 'Lofstem'  
Huizen Colore Vocale colorevocale.wordpress.com
Huizen Gospelkoor 40+ Good News www.gospelkoorgoodnews.nl
Huizen Gospelkoor SWITCH www.gospelkoorswitch.nl
Huizen Huizens Vrouwenkoor www.huizenzingt.nl
Huizen Huizer Senioren Koor  
Huizen Interkerkelijk Koor Gooylandt  
Huizen kamerkoor Vocaliber  
Huizen Kinder- en Jeugdkoor Jong Holland www.jonghollandhuizen.nl
Huizen Kinderkoor Piccolo www.protestantsegemeenteblaricum.nl
Huizen Mannenkoor Huizen www.mkhuizen.nl
Huizen Popkoor 'n Joy www.popkoorhuizen.nl
Huizen R.K. Gem. Thomaskoor  
Huizen R.K. Kinderkoor De Huizermaatjes  
Huizen Smartlappenkoor Vergeet je Verdriet www.vergeetjeverdriet.nl
Huizen The Moclas Singers www.moclas-singers.nl
Huizen Vamos www.vamosweb.nl
Huizen Vocaal Ensemble Cantare www.vocaalensemblecantare.nl
Huizen Vocal Group Surprise www.vocalgroupsurprise.nl
Laren Bijna Weekend koor www.zingeninlaren.nl
Laren Koorvereniging Vocal Society www.vocalsociety.nl
Laren Octimbre  
Laren Shantykoor Zoute Zee  
Laren Singers Vrouwen Kleinkoor www.svkk.nl
Laren The Ambrosians www.theambrosians.nl
Loosdrecht Christelijke Zangvereniging Cantemus www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
Loosdrecht Snowe Koor Loosdrecht www.snowe.nl
Loosdrecht Spiritual Thing Loosdrecht www.spiritualthing.nl
Muiden Meiden van de Kade www.demeidenvandekade.nl
Muiderberg Noot voor Noot nootvoornoot.net
Naarden Bachkoor Holland www.bachkoorholland.nl
Naarden Bella Voce Chr. Oratorium Ver.  
Naarden Bellefleur www.wocbellefleur.nl
Naarden Cantorij van de Protestante Gemeente www.pkn-naarden.nl/cantorij
Naarden Comeniuskoor www.wocbellefleur.nl
Naarden Deja Vu www.dejavu-naarden.nl
Naarden Goois Vocaal Ensemble www.gooisvocaal.nl
Naarden Gooise Operette  www.gooiseoperette.com
Naarden Parochie Kerkkoor St. Vitus  
Naarden R.K. Kerkkoor Cecilia  
Naarden R.K. Vituskoor Naarden  
Naarden Schakelkoor Nostalgie  
Naarden Vestingkoor Naarden www.vestingkoornaarden.nl
Naarden Women Only www.wocbellefleur.nl
Naarden Zangvereniging Chr. Gereformeerde Kerk  
Weesp Camerata Fectionata www.cameratafectionata.nl
Weesp Firma Vocaal www.firmavocaal.nl
Weesp The City Singers www.thecitysingers.nl
Weesp Weesper Gemengd Koor www.weesper-gemengd-koor.nl
Wijdemeren Gemengd Koor Wijdemeren www.facebook.com/pages/Gemengd-Koor-Wijdemeren
Wijdemeren t KOOR! www.tkoor.nl

.

.


 

KOM GRATIS KOREN PROEVEN!
KIES JE FAVORIETE KOOR OP 1 DAG:

Zondag 21 september 2014:
Proeverij van Gooise Koren
Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum

Zingen in een koor lijkt je leuk, maar je komt er niet aan toe om je te verdiepen in het zoeken van een koor dat helemaal bij jou past? Kom dan op zondag 21 september naar het Muziekcentrum van De Omroep in Hilversum. Maar liefst 18 Gooise Koren presenteren zich tijdens korte open repetities. Zing lekker mee, of kom gewoon luisteren en sfeerproeven.

Er is keuze genoeg: van klassiek tot pop en van musical tot close harmony: er zit zeker een stijl bij die ook bij u in de smaak zal vallen. Van 12.00 - 17.00 uur kunt u in 5 zalen van het Muziekcentrum van de Omroep uw hart ophalen bij de maar liefst 40 koorrepetities/-presentaties.

Heeft u een koor gevonden waar u nader kennis mee wilt maken? Dan bent u welkom bij de open repetities in de twee weken die volgen. Zo kunt u zelf horen, zien en ervaren of het koor van uw keuze echt bij u past.

Datum:
Zondag 21 september 2014

Lokatie:
Muziekcentrum van De Omroep

Adres:
Heuvellaan 33, Hilversum

Toegang: GRATIS!

Deelnemende koren:

Compagno Illeso, Hilversum
Gemengd koor, 13 leden, Klassiek

Firma Vocaal, Weesp
Gemengd koor, 45 leden, Pop- en musicalsongs

Goois Vocaal Ensemble, Naarden
Gemengd koor, 65 leden, Licht

Gooise Koorschool, Hilversum
Gemengd koor, 9 leden, Klassiek-sacraal

Kamerkoor Capricciata, Bussum
Gemengd koor, 21 leden, klassieke muziek uit alle tijden

Koor in 't Gooi, Huizen
Gemengd koor, 25 leden, klassiek tot modern

La Muse s'Amuse, Hilversum
Vrouwenkoor, 26 leden, Licht muziek

Marimbakoor, Hilversum
Vrouwenkoor, 17 leden, 60-70-tig jarige popsongs

Nederlandse Händelvereniging, Hilversum
Gemengd koor, 95 leden, klassiek

Noot voor Noot, Muiderberg
Gemengd koor, 20 leden, uit alle windstreken

Once Again, Eemnes
Vrouwenkoor, 15 leden, populair

Pro Musica Bussum,
Gemengd koor, 60 leden, gemengd klassiek modern

Pur Sang, Hilversum
Gemengd koor, 20 leden, Modern Klassiek

Revoce, Hilversum
Gemengd koor, 18 leden, a capella uit verschillende stijlperiodes

Singers Vrouwen Kleinkoor, Hilversum
Vrouwenkoor, 22 leden, Klassiek van oud tot modern

't KOOR!, Wijdemeren
Gemengd koor, 75 leden, musical, pop, licht klassiek

Vocalgroup The Ambrosians, Blaricum
Gemengd koor, 19 leden, van pop tot klassiek


Vocal Group Surprise, Huizen
Vrouwenkoor, 18 leden, Modern/populair

September 2014 staat het Gooise Amateurkoor weer volop in de schijnwerpers tijdens de traditionele Gooise Korenweken.

Centraal staat de Proeverij voor Gooise Koren op zondag 21 september. Daaromheen worden promotionele weken georganiseerd waarin open repetities, workshops, trainingen en een Sing-along met het Groot Omroepkoor in het Muziekcentrum van de Omroep.

Daar móet je als Goois amateurkoor toch bij zijn?

MELD JOUW KOOR NU AAN. KLIK HIER!

 

De informatiebijeenkomsten voor koren ter voorbereiding van de Gooise Korenweken worden gehouden op:

10 mei, 28 juni, 6 september, 20 september. Aanvang 10.30 uur bij MCO, Heuvellaan 33 Hilversum

.

 

Sing-In & Scratchgenerale Mis in D van Dvorak mét GROOT OMROEPKOOR in het nieuwe Tivoli Vredenburg!  

Data: van 1 tot en met 19 september 2014
Lokatie: Muziekcentrum van de Omroep en Tivoli Vredenburg

Kosten voor deelname:
Voor Vrienden van het Groot Omroepkoor: € 32,50 per persoon (all in)
Voor deelnemende koorleden aan Gooise Korenweken: € 32,50 per persoon (all in)
Voor zangers buiten deelname aan Gooise Korenweken: € 65,00 per persoon (all in)

Bij het unieke arrangement zit inbegrepen:

  • Bijwonen repetitie MCO van Mis in D op 1 en 2 september (10.15 - 14.15 uur);
  • Repetitie in MCO op woensdag 17 september, 19.00-21.00 uur olv dirigent van Groot Omroepkoor;
  • Repetitie in het nieuwe TivoliVredenburg, Grote Zaal op vrijdag 19 september, 16.45-17.30 uur
  • Diner/maaltijd, 17.45 uur
  • Scratchconcert tijdens inleiding, 19.30 - 20.00 uur
  • Entreekaart voor het avondconcert met RFO/GOK op vrijdag 19 september, 20.15 uur
  • Levering bladmuziek (via internet).

LET OP: Reiskosten of vergoeding van andere declaraties zijn niet inbegrepen. Dit project is niet inbegrepen bij deelname aan de Proeverij.

 

Heb je vragen over GKW 2014: Sing In & Scratchconcert met Groot Omroepkoor? Neem contact op met Stichting Amateurkoor

 


Opera Pasticcio 2015

Tijdens het Vestival Vocaal 2015 brengt Stichting Amateurkoor de pilot voor de eerste grote uitbreiding van het Vestival: GO! - Gooise Opera! Het eerst project wordt Opera Pasticcio, waarin beroemde operakoren en -aria's aan elkaar verweven in een nieuw en eigentijds verhaal. De kunstvorm Pasticcio biedt GO! prachtige mogelijkheden om volwaardige opera met een lekkere Gooise twist te brengen.

In januari 2015 start daarvoor een nieuw Goois projectkoor onder leiding van Roy Voogd en zangcoach Ingrid Stijsiger. Belangstellende zangers kunnen zich opgeven via e-mail bij roy@amateurkoor.nl.

Geïnteresseerd? Volg de ontwikkelingen op Facebook!

Meer informatie volgt spoedig!

 

Een korte impressie van De Proeverij 2012:
Een reportage van Lijsbeth Siegersma
van SiDéRo.

 

Lokatie: Muziekcentrum van De Omroep
Adres: Heuvellaan 33, Hilversum


Grotere kaart weergeven

 

.

.

Organisatie

Stichting Amateurkoor zet zich in om projecten te initieren en samenwerkingen te stimuleren. Daarnaast kan de Stichting als externe consultant ingehuurd worden op artistiek, bestuurlijk en uitvoerend niveau.

Bestuur

(klik voor een directe e-mail)

Roy Voogd - voorzitter
Marian Engles - penningmeester
Gerard van Amstel - secretaris

postadres:

Stichting Amateurkoor
Flevolaan 36
1399 HG Muiderberg

e-mail: info@amateurkoor.nl

.

 Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Lijkt het u leuk om in de organisatie te kunnen helpen? Of heeft u een andere specifieke vraag? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Betreft:
Toelichting
* Voornaam
Tussenvoegsel(s)
* Achternaam
* Geslacht Man    Vrouw   
* Telefoon
* E-Mail
 

(*) zijn de verplichte velden

.